BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

Soi cầu chuẩn đến đâu thì vẫn có rủi ro. Chia vốn hợp lý chính là chìa khóa thành công. Bạn hãy theo chúng tôi. Chúng Tôi sẽ giúp bạn tắng lớn

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC, Gía 1.000.000 VND

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 9h00 đến 18h00

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 500k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

icon-dong-hungole-blog (518)Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

                   THốNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
19/03/2019 79 Xit
18/03/2019 34 WIN
17/03/2019 41 Xit
16/03/2019 92 Xit
15/03/2019 71 WIN
14/03/2019 08 WIN
13/03/2019 60 Xit
12/03/2019 61 Xit
11/03/2019 96 Xit
10/03/2019 59 WIN
09/03/2019 00 WIN
08/03/2019 24 Xit
07/03/2019 71 Xit
06/03/2019 07 WIN
05/03/2019 86 WIN
04/03/2019 32 Xit
03/03/2019 09 Xit
02/03/2019 05 WIN
01/03/2019 55 Xit
28/02/2019 42 Xit
27/02/2019 16 WIN
26/02/2019 48 WIN
25/02/2019 68 WIN
24/02/2019 32 WIN
23/02/2019 10 Xit
22/02/2019 63 WIN
21/02/2019 68 WIN
20/02/2019 31 Xit
19/02/2019 05 WIN
18/02/2019 75 Xit
17/02/2019 93 WIN
16/02/2019 80 WIN
15/02/2019 32 WIN
14/02/2019 13 Xit
13/02/2019 93 Xit
12/02/2019 33 WIN
11/02/2019 59 WIN
10/02/2019 28 Xit
09/02/2019 26 WIN
08/02/2019 99 WIN

NGHỈ TẾT TỪ 04 DƯƠNG  ĐẾN 08/02

( từ ngày 30 tết âm đến hết mồng 3 tết  ) 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI  NGHỈ TẾT
03/02/2019 90 WIN
02/02/2019  43 WIN
01/02/2019  42 Xit
31/01/2019 22 WIN
30/01/2019 44 WIN
29/01/2019 79 WIN
28/01/2019 87 Xit
27/01/2019 49 WIN
26/01/2019 79 WIN
25/01/2019 53 Xit
24/01/2019 36 WIN
23/01/2019 10 WIN
22/01/2019 29 WIN
21/01/2019 72 Xit
20/01/2019 81 Xit
19/01/2019 92 WIN
18/01/2019 89 WIN
17/01/2019 16 WIN
16/01/2019 73 Xit
15/01/2019 65 WIN
14/01/2019  45 WIN
13/01/2019 42 Xit
12/01/2019 24 WIN
11/01/2019  41 WIN
10/01/2019  57 Xit
09/01/2019 89 Xit
08/01/2019 80 WIN
07/01/2019 89 WIN
06/01/2019 91 WIN
05/01/2019 78 Xit
04/01/2019 77 WIN
03/01/2019 24 WIN
02/01/2019 55 Xit
01/01/2019  89 WIN
31/12/2018 64 Xit
30/12/2018 83 Xit
29/12/2018  75 WIN
28/12/2018 41 WIN
27/12/2018  29 WIN
26/12/2018 80 Xit
25/12/2018 56 WIN
24/12/2018  22 WIN
23/12/2018 62 Xit
22/12/2018  91 WIN
21/12/2018 68 Xit
20/12/2018  36 Xit
19/12/2018  75 WIN
18/12/2018 15 WIN
17/12/2018  56 Xit
16/12/2018  68 Xit
15/12/2018 50 WIN
14/12/2018  88 WIN
13/12/2018  17 WIN
12/12/2018  47 Xit
11/12/2018  91 WIN
10/12/2018 41 WIN
09/12/2018  08 WIN
08/12/2018 43 Xit
07/12/2018 67 WIN
06/12/2018 42 Xit
05/12/2018  88 WIN
04/12/2018 59 WIN
03/12/2018 67 WIN
02/12/2018 57 Xit
01/12/2018 65 Xit
30/11/2018 97 Xit
29/11/2018  29 WIN
28/11/2018 45 Xit
27/11/2018 16 WIN
26/11/2018  33 WIN
25/11/2018  36 Xit
24/11/2018  56 WIN
23/11/2018 44 Xit
22/11/2018  65 WIN
21/11/2018  21 WIN
20/11/2018 22  WIN
19/11/2018  01 WIN
18/11/2018 62 Xit
17/11/2018 02 WIN
16/11/2018 48 WIN
15/11/2018 78 Xit
14/11/2018  41 WIN
13/11/2018 59 WIN
12/11/2018  65 Xit
11/11/2018 71 WIN
10/11/2018  68 Xit
09/11/2018 69 WIN
08/11/2018  97 Xit
07/11/2018  11 WIN
06/11/2018  55 WIN
05/11/2018  89 Xit
04/11/2018  06 Xit
03/11/2018  32 WIN
02/11/2018  48 WIN
01/11/2018 56 Xit
31/10/2018 35 WIN
30/10/2018 18  WIN
29/10/2018 71 Xịt
28/10/2018 87 Xịt
27/10/2018  94 WIN
26/10/2018  33 WIN
25/10/2018  38 WIN
24/10/2018  53 Xịt
23/10/2018  62 WIN
22/10/2018 38 Xịt
21/10/2018 32 WIN
20/10/2018 28 WIN
19/10/2018  80 Xịt
18/10/2018 50  WIN  
17/10/2018 16  WIN  
16/10/2018 59 Xịt
15/10/2018  19  WIN  
14/10/2018  28  WIN  
13/10/2018 70 Xịt
12/10/2018 18   WIN  
11/10/2018  68 Xịt
10/10/2018 81  WIN
09/10/2018 35  WIN
08/10/2018 32  WIN
07/10/2018 83 Xịt
06/10/2018 15  WIN
05/10/2018 26  WIN
04/10/2018 64 Xịt
03/10/2018  37 WIN
02/10/2018 71 Xịt
01/10/2018  05 Xịt
30/09/2018  55 WIN
29/09/2018  30 WIN
28/09/2018 56 WIN
27/09/2018  18 Xịt
26/09/2018 22 WIN
25/09/2018  54 WIN
24/09/2018  83 Xịt
23/09/2018 32 Xịt
22/09/2018 78 WIN
21/09/2018  21 WIN
20/09/2018 96 WIN
19/09/2018  75 Xịt
18/09/2018  20 WIN
17/09/2018 43 WIN
16/09/2018 71 Xịt
15/09/2018 77 WIN
14/09/2018  88 WIN
13/09/2018  56 WIN
12/09/2018 77 Xịt
11/09/2018 40 WIN
10/09/2018  27 Xịt
09/09/2018  53 WIN
08/09/2018  15 WIN
07/09/2018  96 Xịt
06/09/2018 43 Xịt
05/09/2018 88 WIN
04/09/2018  08 WIN
03/09/2018 49 WIN
02/09/2018  40 WIN
01/09/2018 99 Xịt
31/08/2018 67 WIN
30/08/2018 60 WIN
29/08/2018 48 Xịt
28/08/2018 27 WIN
27/08/2018  70 Xịt
26/08/2018 96 Xịt
25/08/2018  60 WIN
24/08/2018  62 Xịt
23/08/2018 48 Xịt
22/08/2018  78 Xịt
21/08/2018 80 Xịt
20/08/2018  63 Xịt
19/08/2018  19 WIN
18/08/2018 77 WIN
17/08/2018  27 WIN
16/08/2018  64 Xịt
15/08/2018  62 WIN
14/08/2018 86 WIN
13/08/2018  33 Xịt
12/08/2018  32 Xịt
11/08/2018  50 Xịt
10/08/2018 89 Xịt
09/08/2018  17 WIN
08/08/2018 29 WIN
07/08/2018 99 Xịt
06/08/2018 14 WIN
05/08/2018  71 Xịt
04/08/2018  41 WIN
03/08/2018  86 WIN
02/08/2018 31 Xịt
01/08/2018  28 WIN
31/07/2018 36 WIN
30/07/2018  80 Xịt
29/07/2018 92 WIN
28/07/2018  33 WIN
27/07/2018 31 WIN
26/07/2018 99 Xịt
25/07/2018 41 WIN
24/07/2018 70 WIN
23/07/2018 98 Xịt
22/07/2018  81 Xịt
21/07/2018  68 WIN
20/07/2018 49 WIN
19/07/2018  71 WIN
18/07/2018 85 Xịt
17/07/2018 23 WIN
16/07/2018  71 WIN
15/07/2018  40 WIN
14/07/2018  75 Xịt
13/07/2018  01 WIN
12/07/2018 65 WIN
11/07/2018 76 Xịt
10/07/2018 57 WIN
09/07/2018  63 Xịt
08/07/2018  99 WIN
07/07/2018 67 WIN
06/07/2018  14 WIN
05/07/2018  63 Xịt
04/07/2018 95 WIN
03/07/2018  65 Xịt
02/07/2018 87 WIN
01/07/2018  17 WIN
30/06/2018  73 Xịt
29/06/2018  83 WIN
28/06/2018 94 WIN
27/06/2018  79 Xịt
26/06/2018  92 WIN
25/06/2018  83 WIN
24/06/2018 45 Xịt
23/06/2018  96 WIN
22/06/2018 83  WIN
21/06/2018  97 WIN
20/06/2018  06 Xịt
19/06/2018 13 Xịt
18/06/2018 57 Xịt
17/06/2018 64 WIN
16/06/2018  58 Xịt
15/06/2018 67 Xịt
14/06/2018  43 WIN
13/06/2018 37 WIN
12/06/2018 99 WIN
11/06/2018 10 Xịt
10/06/2018 03 WIN
09/06/2018  99 WIN
08/06/2018  21 Xịt
07/06/2018 82 WIN
06/06/2018 75 WIN
05/06/2018  85 WIN
04/06/2018  83 WIN
03/06/2018 19 Xịt
02/06/2018  85 WIN
01/06/2018 90 Xịt
31/05/2018  71 Xịt
30/05/2018 63 WIN
29/05/2018 04 Xịt
28/05/2018  81 Xịt
27/05/2018  87 Xịt
26/05/2018  07 Xịt
25/05/2018  78 Xịt
24/05/2018 76 WIN
23/05/2018 39 Xịt
22/05/2018  88 Xịt
21/05/2018 61 Xịt
20/05/2018  28 Xịt
19/05/2018  90 Xịt
18/05/2018 40 WIN
17/05/2018  23 WIN
16/05/2018  70 WIN
15/05/2018 51 Xịt
14/05/2018 45 WIN
13/05/2018  36 WIN
12/05/2018 81 WIN
11/05/2018  04 WIN
10/05/2018  05 Xịt
09/05/2018 92 Xịt
08/05/2018  71 Xịt
07/05/2018 64 WIN
06/05/2018 38 WIN
05/05/2018 82 WIN
04/05/2018 99 Xịt
03/05/2018 02 WIN
02/05/2018 79 WIN
01/05/2018  48 Xịt
Không có phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chưa được phân loại
XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

⇒ Đã có XỈU CHỦ ĐÀI MIỀN TRUNG hôm nay » XỈU CHỦ Các Đài Miền Trung VIP (1 ngày), giá: 2.000.000 VNĐ ♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày ♥ Có thể nạp cộng dồn ♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật …

Chưa được phân loại
GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

⇒ Đã có GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG hôm nay » GIẢI 8 Các Đài Miền Trung VIP (1 ngày), giá: 1.000.000 VNĐ ♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày ♥ Có thể nạp cộng dồn ♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn …

Chưa được phân loại
SONG LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

⇒ Đã có SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG hôm nay » Cầu SONG THỦ LÔ Các Đài Miền Trung VIP (1 ngày), giá: 500.000 VNĐ ♥  Các bạn có thể nạp thẻ từ lúc 08h00 – 16h10′ mỗi ngày ♥ Có thể nạp cộng dồn ♥ Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các …