ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

🏁 DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Phí 500.000 VNĐ

🌎 Muốn Đầu tư là phải có lãi thì phải biết chốt số. Không có số Chuẩn thì Đừng có Đánh. Lấy số Tại đây. Hôm nào lấy số hôm đó sẽ ăn!!

icon-dong-hungole-blog (538)Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
icon-dong-hungole-blog (538)Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 5 cái 100k )

 

icon-dong-hungole-blog (518)Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/02/2019  Đầu 6  Đuôi 3 ĂN Đầu 6  Đuôi 3
21/02/2019  Đầu 6  Đuôi 8 ĂN Đầu 6  Đuôi 8
20/02/2019  Đầu 1  Đuôi 9 ĂN Đầu 1  
19/02/2019  Đầu 0  Đuôi 5 ĂN Đầu 0  Đuôi 5
18/02/2019  Đầu 7  Đuôi 7 ĂN  Đuôi 7
17/02/2019  Đầu 8  Đuôi 6 ĂN Đầu 8 Đuôi 6
16/02/2019  Đầu 8  Đuôi 0 ĂN Đầu 8 Đuôi 0
15/02/2019  Đầu 3  Đuôi 2 ĂN Đầu 3  Đuôi 2
14/02/2019  Đầu 3  Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
13/02/2019  Đầu 9  Đuôi 1 ĂN Đầu 9  Đuôi 1
12/02/2019  Đầu 3  Đuôi 3 ĂN Đầu 3  Đuôi 3
11/02/2019  Đầu 7  Đuôi 9 ĂN   Đuôi 9
10/02/2019  Đầu 0  Đuôi 8 ĂN Đầu 0  Đuôi 8
09/02/2019  Đầu 2  Đuôi 6 ĂN Đầu 2  Đuôi 6
08/02/2019  Đầu 9  Đuôi 9 ĂN Đầu 9  Đuôi 9

NGHỈ TẾT TỪ 04 DƯƠNG  ĐẾN 08/02

( từ ngày 30 tết âm đến hết mồng 3 tết  ) 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI  NGHỈ TẾT
03/02/2019  Đầu 9  Đuôi 0 ĂN Đầu 9  Đuôi 0
02/02/2019  Đầu 4  Đuôi 3 ĂN Đầu 4  Đuôi 3
01/02/2019  Đầu 8  Đuôi 8 ĂN Đầu 8  Đuôi 8
31/01/2019  Đầu 2  Đuôi 2 ĂN Đầu 2  Đuôi 2
30/01/2019  Đầu 4  Đuôi 4 ĂN Đầu 4  Đuôi 4
29/01/2019  Đầu 7  Đuôi 9 ĂN Đầu 7  Đuôi 9
28/01/2019  Đầu 8  Đuôi 9 ĂN Đầu 8  Đuôi 9
27/01/2019  Đầu 4  Đuôi 9 ĂN Đầu 4  Đuôi 9
26/01/2019  Đầu 2  Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
25/01/2019  Đầu 6  Đuôi 4 ĂN Đầu 6
24/01/2019  Đầu 3  Đuôi 6 ĂN Đầu 3  Đuôi 6
23/01/2019  Đầu 1  Đuôi 0 ĂN Đầu 1  Đuôi 0
22/01/2019  Đầu 2  Đuôi 9 ĂN Đầu 2  Đuôi 9
21/01/2019  Đầu 6 Đuôi 2 ĂN Đầu 6 Đuôi 2
20/01/2019  Đầu 0 Đuôi 1 ĂN  Đầu 0
19/01/2019  Đầu 9 Đuôi 2 ĂN  Đầu 9 Đuôi 2
18/01/2019  Đầu 8 Đuôi 9 ĂN  Đầu 8 Đuôi 9
17/01/2019  Đầu 1 Đuôi 6 ĂN  Đầu 1 Đuôi 6
16/01/2019  Đầu 8 Đuôi 6 ĂN  Đầu 8 Đuôi 6
15/01/2019  Đầu 6 Đuôi 5 ĂN  Đầu 6 Đuôi 5
14/01/2019  Đầu 7 Đuôi 5 ĂN Đuôi 5
13/01/2019  Đầu 3 Đuôi 5 ĂN Đầu 3
11/01/2019  Đầu 4 Đuôi 1 ĂN Đầu 4 Đuôi 1
11/01/2019  Đầu 4 Đuôi 1 ĂN Đầu 4 Đuôi 1
10/01/2019  Đầu 5 Đuôi 4 ĂN Đầu 5
09/01/2019  Đầu 2 Đuôi 9 ĂN  Đuôi 9
08/01/2019  Đầu 8 Đuôi 0 ĂN Đầu 8 Đuôi 0
07/01/2019  Đầu 8 Đuôi 9 ĂN Đầu 8 Đuôi 9
06/01/2019  Đầu 9 Đuôi 1 ĂN  Đầu 9
05/01/2019  Đầu 2 Đuôi 2 ĂN  Đầu 2 Đuôi 2
04/01/2019  Đầu 7 Đuôi 7 ĂN  Đầu 7 Đuôi 7
03/01/2019  Đầu 2 Đuôi 4 ĂN  Đầu 2 Đuôi 4
02/01/2019  Đầu 0 Đuôi 3 ĂN  Đầu 0
01/01/2019  Đầu 8 Đuôi 9 ĂN  Đầu 8 Đuôi 9
31/12/2018  Đầu 7 Đuôi 6 ĂN  Đầu 7 Đuôi
30/12/2018  Đầu 8 Đuôi 3 ĂN Đuôi 3
29/12/2018  Đầu 7 Đuôi 5 ĂN  Đầu 7 Đuôi 5
28/12/2018  Đầu 4 Đuôi 1 ĂN  Đầu 4 Đuôi 1
27/12/2018  Đầu 2 Đuôi 9 ĂN  Đầu 2 Đuôi 9
26/12/2018  Đầu 8 Đuôi 0 ĂN  Đuôi 0
25/12/2018  Đầu 5 Đuôi 6 ĂN   Đầu 5 Đuôi 6
24/12/2018  Đầu 2 Đuôi 2 ĂN   ĐầuĐuôi 2
23/12/2018  Đầu 9 Đuôi 6 ĂN   Đầu 9
22/12/2018  Đầu 9 Đuôi 0 ĂN   Đầu 9
21/12/2018  Đầu 6 Đuôi 7 ĂN   Đầu 6 Đuôi 7
20/12/2018  Đầu 0 Đuôi 2 ĂN   Đầu 0 Đuôi 2
19/12/2018  Đầu 7 Đuôi 5 ĂN   Đầu 7 Đuôi 5
18/12/2018  Đầu 4 Đuôi 9 ĂN  
17/12/2018  Đầu 6 Đuôi 5 ĂN  Đầu 6 Đuôi 5
16/12/2018  Đầu 1 Đuôi 0 ĂN  Đầu 1 Đuôi 0
15/12/2018  Đầu 5 Đuôi 2 ĂN  Đầu 5
14/12/2018  Đầu 8 Đuôi 8 ĂN  ĐầuĐuôi 8
13/12/2018  Đầu 1 Đuôi 7 ĂN  Đầu Đuôi 7
12/12/2018  Đầu 4 Đuôi 7 ĂN  Đầu 4
11/12/2018  Đầu 9 Đuôi 1 ĂN  Đầu 9 Đuôi 1
10/12/2018  Đầu 4 Đuôi 1 ĂN  Đầu 4 Đuôi 1
09/12/2018  Đầu 1 Đuôi 8 ĂN  Đuôi 8
08/12/2018  Đầu 9 Đuôi 2 ĂN   Đầu 9
07/12/2018  Đầu 6 Đuôi 3 ĂN   Đầu 6
06/12/2018  Đầu 5 Đuôi 4 ĂN   Đầu 5 Đuôi 4
05/12/2018  Đầu 8 Đuôi 8 ĂN   Đầu 8 Đuôi 8
04/12/2018  Đầu 5 Đuôi 9 ĂN   Đầu 5 Đuôi 9
03/12/2018  Đầu 6 Đuôi 7 ĂN   Đầu 6 Đuôi 7
02/12/2018  Đầu 6 Đuôi 6 ĂN   Đuôi 6
01/12/2018  Đầu 2 Đuôi 0 ĂN   Đầu 2
30/11/2018  Đầu 7 Đuôi 9 ĂN   
29/11/2018  Đầu 2 Đuôi 9 ĂN   Đầu 2 Đuôi 9
28/11/2018  Đầu 6 Đuôi 5 ĂN   Đầu 6 Đuôi 5
27/11/2018  Đầu 2 Đuôi 6 ĂN    Đuôi 6
26/11/2018  Đầu 3 Đuôi 3 ĂN   Đầu 3  Đuôi 3
25/11/2018  Đầu 3 Đuôi 7 ĂN   Đầu
24/11/2018  Đầu 5 Đuôi 6 ĂN   Đầu Đuôi 6
23/11/2018  Đầu 7 Đuôi 4 ĂN   Đuôi 4
22/11/2018  Đầu 2 Đuôi 5 ĂN    Đầu Đuôi 5
21/11/2018  Đầu 6 Đuôi 1 ĂN    Đầu Đuôi 1
20/11/2018  Đầu 2 Đuôi 2 ĂN    Đầu Đuôi 
19/11/2018  Đầu 5 Đuôi 1 ĂN   Đuôi 1
18/11/2018  Đầu 4 Đuôi 2 ĂN   Đầu 4
17/11/2018  Đầu 0 Đuôi 2 ĂN   Đầu 0 Đuôi 2
16/11/2018  Đầu 1 Đuôi 8 ĂN   Đuôi 8
15/11/2018  Đầu 8 Đuôi 8 ĂN  Đầu Đuôi 8
14/11/2018  Đầu 8 Đuôi 9 ĂN 
13/11/2018  Đầu 5 Đuôi 9 ĂN    Đầu Đuôi 9
12/11/2018  Đầu 7 Đuôi 0 ĂN    Đầu Đuôi 0
11/11/2018  Đầu 7 Đuôi 4 ĂN    Đầu 7
10/11/2018  Đầu 6 Đuôi 8 ĂN   
09/11/2018  Đầu 6 Đuôi 9 ĂN    Đầu 6 Đuôi 9
08/11/2018  Đầu 7 Đuôi 9 ĂN    ĐầuĐuôi 9
07/11/2018  Đầu 5 Đuôi 1 ĂN    Đuôi 1
06/11/2018  Đầu 5 Đuôi 5 ĂN   Đầu Đuôi 5
05/11/2018  Đầu 2 Đuôi 4 ĂN   Đầu Đuôi 4
04/11/2018  Đầu 0 Đuôi 6 ĂN   
03/11/2018  Đầu 3 Đuôi 2 ĂN   Đầu Đuôi 2
02/11/2018  Đầu 4 Đuôi 8 ĂN   Đầu Đuôi 8
01/11/2018  Đầu Đuôi 0 ĂN   Đầu 8
31/10/2018  Đầu 3  Đuôi 9 ĂN   Đầu 3
30/10/2018  Đầu 8  Đuôi 1 ĂN  
29/10/2018  Đầu 5  Đuôi 4 ĂN     Đuôi 4
28/10/2018  Đầu 8  Đuôi 6 ĂN      Đầu Đuôi 6
27/10/2018  Đầu 9  Đuôi 1 ĂN      Đầu 9
26/10/2018  Đầu 2  Đuôi 3 ĂN      Đuôi 3
25/10/2018  Đầu 3  Đuôi 8 ĂN    Đầu 3  Đuôi 8
24/10/2018  Đầu 5  Đuôi 3 ĂN     Đuôi 3
23/10/2018  Đầu 6  Đuôi 2 ĂN     Đầu 6  Đuôi 2
22/10/2018  Đầu 3  Đuôi 8 ĂN     Đuôi 8
21/10/2018  Đầu 3  Đuôi 2 ĂN     Đầu 3
20/10/2018  Đầu 2  Đuôi 0 ĂN     Đầu 2
19/10/2018  Đầu 1  Đuôi  4 ĂN     Đầu 1  Đuôi  4
18/10/2018  Đầu 5  Đuôi  0 ĂN     Đầu 5  Đuôi  0
17/10/2018  Đầu 2  Đuôi  6 ĂN     Đuôi  6
16/10/2018  Đầu 2  Đuôi  4 ĂN    Đầu Đuôi  4
15/10/2018  Đầu 1  Đuôi  2 ĂN    Đuôi  1
14/10/2018  Đầu 2  Đuôi  8 ĂN    Đầu 2  Đuôi  8
13/10/2018  Đầu 4  Đuôi  5 ĂN    Đầu Đuôi  5
12/10/2018  Đầu 1  Đuôi  8 ĂN    Đầu Đuôi  8 
11/10/2018  Đầu 1  Đuôi  5 ĂN   Đuôi  5
10/10/2018  Đầu 4  Đuôi  7 ĂN    Đầu 4
09/10/2018  Đầu 3  Đuôi  5 ĂN    Đầu 3  Đuôi  5
08/10/2018  Đầu 3  Đuôi  2 ĂN    Đầu 3  Đuôi  2
07/10/2018  Đầu 3  Đuôi  9 ĂN    Đầu 3  Đuôi  9
06/10/2018  Đầu 1  Đuôi  5 ĂN    Đầu 1  Đuôi  5
05/10/2018  Đầu 3   Đuôi  6 ĂN   Đuôi  6
03/10/2018  Đầu 3   Đuôi 6 ĂN   Đầu 3
03/10/2018  Đầu 3   Đuôi 6 ĂN   Đầu 3
02/10/2018  Đầu 4   Đuôi 1 ĂN   Đầu 4  
01/10/2018  Đầu 0   Đuôi 5 ĂN   Đuôi 5
30/09/2018  Đầu 5   Đuôi 5 ĂN Đầu 5   Đuôi 5
29/09/2018  Đầu 3   Đuôi 0 ĂN Đầu 3   Đuôi 0
28/09/2018  Đầu 5   Đuôi 6 ĂN Đầu 5   Đuôi 6
27/09/2018  Đầu 9   Đuôi 5 ĂN Đuôi 5
26/09/2018  Đầu   Đuôi 8 ĂN  Đầu 2
25/09/2018  Đầu 5   Đuôi 4 ĂN  Đuôi 5 Đuôi 4
24/09/2018  Đầu 6   Đuôi 9 ĂN  Đuôi 6 Đuôi 9
23/09/2018  Đầu 3   Đuôi 2 ĂN  Đuôi 2
22/09/2018  Đầu 7   Đuôi 8 ĂN  Đầu 7   Đuôi 8
21/09/2018  Đầu 2   Đuôi 1 ĂN  Đầu 2   Đuôi 1
20/09/2018  Đầu 9   Đuôi 6 ĂN  Đầu 9   Đuôi 6
19/09/2018  Đầu 7   Đuôi 7 ĂN  Đầu 7   Đuôi 7
18/09/2018  Đầu 2   Đuôi 0 ĂN  Đầu 2   Đuôi 0
17/09/2018  Đầu 4   Đuôi 3 ĂN  Đầu 4   Đuôi 3
16/09/2018  Đầu 6   Đuôi 3 ĂN  Đầu 6   Đuôi 3
15/09/2018  Đầu 7   Đuôi 7 ĂN  Đầu 7   Đuôi 7
14/09/2018  Đầu 8   Đuôi 8 ĂN  Đầu 8   Đuôi 8
13/09/2018  Đầu 6   Đuôi 2 ĂN  Đầu 6   Đuôi 2
12/09/2018  Đầu 5   Đuôi 6 ĂN  Đầu 5   Đuôi 6
11/09/2018  Đầu 3   Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
10/09/2018  Đầu 2   Đuôi 7 Miss
09/09/2018  Đầu 5   Đuôi 3 ĂN Đầu 5   Đuôi 3
08/09/2018  Đầu 5   Đuôi 2 Miss
07/09/2018  Đầu 9   Đuôi 6 ĂN Đầu 9
06/09/2018  Đầu 6   Đuôi 4 ĂN Đầu 6  Đuôi 4
05/09/2018  Đầu 8   Đuôi 8 ĂN Đầu 8 Đuôi 8
04/09/2018  Đầu 0   Đuôi 8 ĂN Đầu 0 Đuôi 8
03/09/2018  Đầu 4   Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
02/09/2018  Đầu 4   Đuôi 1 ĂN Đầu 4
 01/09/2018  Đầu 1   Đuôi 1 Miss
 31/08/2018  Đầu 6   Đuôi 7 ĂN Đầu  Đuôi 7
 30/08/2018  Đầu 6   Đuôi 3 ĂN Đầu 6
 29/08/2018  Đầu 0   Đuôi 4 Miss
 28/08/2018  Đầu 2   Đuôi 7 ĂN Đầu 2   Đuôi 7
 27/08/2018  Đầu 8   Đuôi 7 ĂN Đầu 8   Đuôi 7
 26/08/2018  Đầu 6   Đuôi 9 Miss
 25/08/2018  Đầu 0   Đuôi 9 Miss
 24/08/2018  Đầu 0   Đuôi 2 Miss
 23/08/2018  Đầu 1   Đuôi 8 Miss
 22/08/2018  Đầu 7   Đuôi 2 ĂN Đầu 7   
 21/08/2018  Đầu 2   Đuôi 3 Miss
 20/08/2018  Đầu 4   Đuôi 3 Miss
 19/08/2018  Đầu 0   Đuôi 1 Miss
 18/08/2018  Đầu 4   Đuôi 4 Miss
 17/08/2018  Đầu 2   Đuôi 7 ĂN  Đầu 2   Đuôi 7
 16/08/2018  Đầu 5   Đuôi 9 Miss
 15/08/2018  Đầu 6   Đuôi 2 ĂN  Đầu  Đuôi 2
 14/08/2018  Đầu 2   Đuôi 0 Miss
 13/08/2018  Đầu 4   Đuôi 9 ĂN Đầu  Đuôi 9
 12/08/2018  Đầu 7   Đuôi 7 ĂN Đầu  Đuôi 7
 11/08/2018  Đầu 5   Đuôi 6 Miss
 10/08/2018  Đầu 3   Đuôi 4 Miss
 09/08/2018  Đầu 1   Đuôi 7 ĂN Đầu 1   Đuôi 7
 08/08/2018  Đầu 2   Đuôi 9 ĂN Đầu  Đuôi 9
 07/08/2018  Đầu 2   Đuôi 3 ĂN Đầu  Đuôi 3
 06/08/2018  Đầu 1   Đuôi 4 ĂN Đầu  Đuôi 4
 05/08/2018  Đầu 4   Đuôi 1 MISS
 04/08/2018  Đầu 2   Đuôi 4 ĂN Đầu 2   Đuôi 4
 03/08/2018  Đầu 9   Đuôi 3 MISS
 01/08/2018  Đầu 3   Đuôi 8  ĂN Đầu 3   Đuôi 8
31/07/2018  Đầu 3   Đuôi 6  ĂN Đầu 3   Đuôi 6
30/07/2018  Đầu 7   Đuôi 2  ĂN Đầu 7   Đuôi 2
29/07/2018  Đầu 9   Đuôi 2  ĂN Đầu 9   Đuôi 2
28/07/2018  Đầu 3   Đuôi 3  ĂN Đầu 3   Đuôi 3
27/07/2018 Đầu   Đuôi 6 ĂNĐầu 3
26/07/2018 Đầu 7   Đuôi 9 MISS
25/07/2018 Đầu 7   Đuôi 9 MISS
24/07/2018 Đầu 6   Đuôi 3 MISS
23/07/2018 Đầu 8   Đuôi 9 MISS
22/07/2018 Đầu 8   Đuôi 1 MISS
21/07/2018 Đầu 6   Đuôi 8 ĂN Đầu 6  Đuôi 8
20/07/2018 Đầu 4   Đuôi 9 ĂN Đầu 4  Đuôi 9
19/07/2018 Đầu 1   Đuôi 7 ĂN Đầu 1  Đuôi 7
18/07/2018 Đầu 6   Đuôi 9 ĂN Đầu 6  Đuôi 9
17/07/2018 Đầu  3  Đuôi 4 Miss
16/07/2018 Đầu 7   Đuôi 1 ĂN Đầu 7   Đuôi 1
15/07/2018 Đầu 4   Đuôi 0 ĂN Đầu   Đuôi 0
14/07/2018 Đầu 2   Đuôi 3 ĂN Đầu   Đuôi 3
13/07/2018 Đầu 7   Đuôi 6 Miss
12/07/2018 Đầu 1   Đuôi 3 Miss
11/07/2018 Đầu 5   Đuôi 7 ĂN Đầu 5   Đuôi 7
10/07/2018 Đầu 5   Đuôi 7 ĂN Đầu 5   Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 4   Đuôi 5 ĂN Đầu 4   Đuôi 5
08/07/2018 Đầu 9   Đuôi 9 ĂN Đầu 9   Đuôi 9
07/07/2018 Đầu 6   Đuôi 7 ĂN Đầu 6   Đuôi 7
06/07/2018 Đầu 1   Đuôi 4 ĂN Đầu 1   Đuôi 4
05/07/2018 Đầu 8   Đuôi 1 TRƯỢT
04/07/2018 Đầu 9   Đuôi 5 ĂN Đầu 9   Đuôi 5
03/07/2018 Đầu 3   Đuôi 0 ĂN Đầu   Đuôi 0
02/07/2018 Đầu 8   Đuôi 7 ĂN Đầu   Đuôi 7
01/07/2018 Đầu 1   Đuôi 7 ĂN Đầu   Đuôi 7
30/06/2018 Đầu 5   Đuôi 9 TRƯỢT
29/06/2018 Đầu 8   Đuôi 3 ĂN Đầu 8   Đuôi 3
28/06/2018 Đầu 9   Đuôi 4 ĂN Đầu 9   Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 8   Đuôi 8 ĂN  Đuôi 8
26/06/2018 Đầu 9   Đuôi 2 ĂN Đầu 9   Đuôi 2
25/06/2018 Đầu 2   Đuôi 2 TRƯỢT
24/06/2018 Đầu 4   Đuôi 9 ĂN Đầu 4   Đuôi 9
23/06/2018 Đầu 9   Đuôi 3 ĂN Đầu 9   Đuôi 3
22/06/2018 Đầu 8   Đuôi 3 ĂN Đầu 8   Đuôi 3
21/06/2018 Đầu 9   Đuôi 7 ĂN Đầu 9   Đuôi 7
20/06/2018 Đầu 1   Đuôi 5 ĂN Đầu 1   Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8   Đuôi 9 ĂN Đầu 8   Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 7   Đuôi 5 TRƯỢT
17/06/2018 Đầu 4   Đuôi 6 TRƯỢT
16/06/2018 Đầu 5   Đuôi 8 ĂN Đầu 8
15/06/2018 Đầu 1   Đuôi 6 TRƯỢT
14/06/2018 Đầu 4   Đuôi 3 ĂN Đầu 4   Đuôi 3
13/06/2018 Đầu 3   Đuôi 7 ĂN Đầu 3   Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 9   Đuôi 9 ĂN Đầu 9   Đuôi 9
11/06/2018 Đầu 5   Đuôi 4 ĂN Đầu 5   Đuôi 4
10/06/2018 Đầu 0   Đuôi 3 ĂN Đầu 0   Đuôi 3
09/06/2018 Đầu 9   Đuôi 9 ĂN Đầu 9   Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 3   Đuôi 8 ĂN Đầu  Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 4   Đuôi 7 TRƯỢT
06/06/2018 Đầu 7   Đuôi 5 ĂN Đầu 7   Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8   Đuôi 5 ĂN Đầu 8   Đuôi 5
04/06/2018 Đầu 8   Đuôi 3 ĂN Đầu 8   Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 1   Đuôi 4 TRƯỢT
02/06/2018 Đầu 1   Đuôi 9 TRƯỢT
01/06/2018 Đầu 7   Đuôi 2 ĂN Đầu 7   Đuôi 2
31/05/2018 Đầu 7   Đuôi 1 TRƯỢT
30/05/2018 Đầu 6   Đuôi 3 ĂN Đầu 6   Đuôi 3
29/05/2018 Đầu 9   Đuôi 7 ĂN Đầu 9   Đuôi 7
27/05/2018 Đầu 0   Đuôi 8 ĂN Đầu   Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 0   Đuôi 7 TRƯỢT
26/05/2018 Đầu 0   Đuôi 7 TRƯỢT
25/05/2018 Đầu 3   Đuôi 6 ĂN Đầu 3   Đuôi 6
24/05/2018 Đầu 7   Đuôi 6 ĂN Đầu 7   Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 4   Đuôi 4 ĂN Đầu 4   Đuôi 4
22/05/2018 Đầu 3   Đuôi 0 ĂN Đầu 3   Đuôi 0
21/05/2018 Đầu 1   Đuôi 1 ĂN Đầu 1   Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7   Đuôi 0 ĂN Đầu 7   Đuôi 0
19/05/2018 Đầu 4   Đuôi 5 ĂN Đầu 4   Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 5   Đuôi 0 TRƯỢT
17/05/2018 Đầu 5   Đuôi 0 TRƯỢT
16/05/2018 Đầu 7   Đuôi 0 ĂN Đầu 7   Đuôi 0
15/05/2018 Đầu 1   Đuôi 6 ĂN Đầu 1   Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 4   Đuôi 5 ĂN Đầu 4   Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 4   Đuôi 8 TRƯỢT
12/05/2018 Đầu 8   Đuôi 1 ĂN Đầu 8   Đuôi 1
11/05/2018 Đầu 8   Đuôi 9 TRƯỢT
10/05/2018 Đầu 2   Đuôi 5 TRƯỢT
09/05/2018 Đầu 2   Đuôi 3 TRƯỢT
08/05/2018 Đầu 0   Đuôi 4 TRƯỢT
07/05/2018 Đầu 6   Đuôi 4 ĂN Đầu 6    Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 3   Đuôi 8 ĂN Đầu 3    Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 1   Đuôi 8 ĂN    Đuôi 8
04/05/2018 Đầu 0   Đuôi 1 ĂN Đầu 0   Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 0   Đuôi 2 ĂN Đầu 0   Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 7   Đuôi 9 ĂN Đầu 7   Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5   Đuôi 7 ĂN Đầu 5
SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

.° º ✿ º °DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC° º ✿ º °  Cầu DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC VIP (ngày, giá : 500.000 VNĐ) Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây số sẽ …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

.° º ✿ º °DÀN LÔ 6 SỐ ° º ✿ º °  Dịch vụ soi cầu của chúng tôi dựa trên kinh nghiệm xổ số của các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm kết hợp với những phần mềm tiên tiến hiện đại để đưa ra những cặp số có …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

.° º ✿ º °DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC° º ✿ º ° Mỗi ngày chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn tham gia số đẹp nhất với xác suất chiến thắng rất cao. Để nhận được số từ các chuyên gia các bạn cần nạp đủ số tiền ở trên. …